Produkter

Installationskablar

Här hittar du vårt sortiment av lågspänningskablar för installation - både koppar och aluminium .

Brandsäkra kablar

Brandsäkra kablar används i installationer med funktionskrav även under brand.

Industrikablar

Våra industrikablar används inom ett stort antal olika applikationer inom industrin, raffinaderier, bensinstationer, transformatorstationer etc.

Gummi- och krankablar

Gummi- och krankablar för rörliga installationer inom- och utomhus. Denna grupp innehåller även flat- och svetskablar.

Byggström

Kraftkablar till byggström

Tele-, data- och kommunikationskablar

Data- och kommunikationskablar används vid överföring av digitala och analoga signaler.

Skepps och offshore kablar

Vi lagerför ett brett sortiment av marknadens bästa skepps- och offshore kablar.

Mellanspänningskablar

Mellanspänningskablar används till installationer inom- och utomhus samt i mark eller vatten.

Specialkablar

Kablar till speciella ändamål, exempelvis solpaneler, flygplatser och tankstationer.

Kabelskor, förskruvningar mm.

Diverse kabeltillbehör, exempelvis markeringsband och kabelavrullare.

Dina kontaktpersoner