Skepps och offshore kablar

Skeppskablar - halogenfria

Scankab Cables skeppskablar är marint klassade av bl.a. DNV, Bureau Veritas, Lloyd's och används främst ombord på fartyg och inom offshore.

Skeppskablar - halogenfria och brandsäkra

Scankab Cables brandsäkra skeppskablar används där funktion krävs även under brand.

Offshore kablar

Scankab Cables erbjuder även offshore kablar för användning på oljeplattformar där det finns risk för kontakt med lera, borravfall, rengöringsmedel etc.

Dina kontaktpersoner

Marko Hörngren

Marko Hörngren

Sales & Marketing Manager

mh@scankab.se
+46 730-344 606
Viktor Bergstrand

Viktor Bergstrand

Säljare

vb@scankab.se
+46 734 39 46 09